Досегашни издания

2022 - ЕСЕННА АКАДЕМИЯ

2021 - XIX

2020 - ЕСЕННА АКАДЕМИЯ

2019 - XVIII

2018 - ЕСЕННА АКАДЕМИЯ

2017 - XVII

2016 - ЕСЕННА АКАДЕМИЯ

2015 - XVI "Чрез хуманизъм към мир и приятелство"

2014 - XV - Възстановително издане без състезателна програма

1991 - Четиринадесети международен фестивал на Червенокръстки и здравни филми

1989 - Тринадесети международен фестивал на Червенокръстки и здравни филми

1987 - Дванадесети международен фестивал на Червенокръстки и здравни филми

1985 - Единадесети международен фестивал на Червенокръстки и здравни филми

1983 - Десети международен фестивал на Червенокръстки и здравни филми - Преглед на фестивала в архивните публикации на Кембридж

1981 - Девети международен фестивал на Червенокръстки и здравни филми

1979 - Осми международен фестивал на Червенокръстки и здравни филми

1977 - Седми международен фестивал на Червенокръстки и здравни филми

1975 - Шести международен фестивал на Червенокръстки и здравни филми

1973 - Пети международен фестивал на Червенокръстки и здравни филми - фестивалът получава най-високата категория „А“ за подобни прояви, каквато имат отдавна съществуващи подобни форуми – филмовите фестивали в Кан, Москва, Венеция, Берлин, Карлови вари и пр...

1971 - Четвърти международен преглед на Червенокръстките и здравни филми

1969 - Трети международен преглед на Червенокръстките и здравни филми

1967 - Втори международен преглед на Червенокръстките и здравни филми

1965 - Първи международен преглед на Червенокръстките и здравни филми


Последното издание на фестивала е през 1991 г. Повратните исторически събития, обхванали Източна Европа в края на 80-те години на миналия век, оттеглянето на държавата от финансирането на форума и постепенното ангажиране на основния организатор – Българския Червен кръст, с решаването на редица крещящи социални проблеми, включването му в ликвидирането на последиците от много и често случващи се бедствия, аварии и катастрофи, както и координирането и логистиката на многобройни хуманитарни помощи, изместват вниманието от подобен род прояви.


История

Девизът на фестивала е: “ Чрез хуманизъм към мир и дружба“. Историята на фестивала е в 14 издания, провеждани на всеки две години. Българската държава застава с целия си авторитет зад тази идея и подкрепя издръжката на всяко издание с около 500 000 тогавашни лева. Българският Червен кръст става основен организатор на форума, а като съорганизатори се присъединяват Българската кинематография и Българската телевизия. Постепенно помощ започват да оказват и други ведомства и организации: Комитетът за телевизия и радио, Министерството на народното здраве, Министерството на културата, Комитетът по туризъм, Съюзът на филмовите дейци, Профсъюзът на здравните работници и др.

Оценявайки значението му като мощно средство за повишаване на имиджа на Червения кръст и като инструмент за разпространението на хуманитарни и културни ценности чрез киното, традиционно на фестивала присъстват най-високопоставени ръководители на международните червенокръстки организации. Международния Комитет на Червеният Кръст, Лигата (сега Федерация) на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, Световната здравна организация, ЮНЕСКО, СИДАЛК, Асоциацията на филмовите производители, Асоциацията на филмовите разпространители, Международната организация на кинокритиката, национални кинематографии, филмови къщи и пр. са активни съорганизатори и помощници в осъществяването на фестивалните издания. Много от тях учредяват и постоянно присъждат и свои специални награди. По време на форума се организират и филмови пазари от регионално и глобално значение.

Разширява се и периметърът на участие – за всяко издание се изпращат между 350 и 500 филма от 50-60 страни в различните категории (късо- и среднометражни филми, пълнометражни игрални филми, научни, учебни и популярни здравни филми, телевизионни филми). Налага се ангажирането на кино- и здравни специалисти в специални комисии, които да извършват предварителна селекция и в конкурсните програми да бъдат включени само творби с безспорни художествени, научни и кинематографични достойнства.

През 1973 г на фестивала е призната 4-та категория от ФМАФ – Международната федерация на сдружението на филмопроизводителите, СИДАЛК Международната организация на филмовата критика. В същата категория са фестивалите в Кан, Венеция, Сан Себастиян и др. Фестивалът се провежда в 4 категории:

- Червенокръстки филми

- Късометражни филми за здравеопазване, опазване на околната среда, научно-популярни и образователни филми

- Пълнометражни художествени филми на хуманитарна или здравна тематика

- Телевизионни програми