АРХИВ / 1983

Десети международен фестивал на червенокръстки и здравни филми


Варна 16-25.06.1983 г.


Наградени филми

A. Червенокръстки филми

Голямата награда „Златният кораб” на Председателя на БЧК: „Равен на всички” (България)
Голямата награда на Лигата на дружествата на Червения кръст: „Подарък – здраве” (Дания)

Б. Късо- и среднометражни филми

Голяма награда: „Зараждане на мозъка” (Франция)

В. Игрални филми

Голяма награда: „Гари Купър, който си на небето” (Испания)
Награда за най-добра режисура: Райнер Фасбиндер (посмъртно) за филма „Вероника Фос” (ФРГ)
Награда за най-добра женска роля: Евгения Глушенко за филма „Влюбен по собствено желание” (СССР)
Награда за най-добра мъжка роля: Ричард Драйфус за филма „Чий е този жи-вот?” (САЩ)
Специалната награда на Лигата на Червения кръст: „Случаят Масако” (Япония)
Специална награда за филм, отразяващ най-добре хуманизма и героизма на здравните работници: „Гордост” (Румъния)

Г. Телевизионни програми

Голямата награда на председателя на Комитета за телевизия и радио: „Шанс за живот” (Великобритания)
Награда „Леонид Моги” на СИДАЛК: „Внезапната самота на Конрад Щайнер” (Швейцария)
Специално отличие на СИДАЛК: „Любовта – длъжник на света” (Австрия)
Награда на международната критика „Ексеко”: „Завръщане” (Холандия) и „Дулия” (Индия)