МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 201617 - 21 Ноември, 2016

ПЛЕНАРНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВАРНА
САНАТОРНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС „КАМЧИЯ“

Български Червен кръст

Българският Червен кръст (БЧК) е най-старата хуманитарна организация в Република България, основана през 1878 година, призната официално от държавата като доброволна организация в помощ на нейните органи за подпомагане на нуждаещи се в съответствие с разпоредбите на Женевските кон­вен­ции от 1949 г. и като единствена национална организация на Червения кръст, която осъществява своята дейност на територията й.

Българският Червен кръст е автономна органи­за­ция, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, обучението на населението за оказване на първа помощ, подпомагане, популяризиране и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване, предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините и водните площи, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпитанието му в дух на висока нравст­веност, милосърдие и благотворителност, както и при приемането, съхраняването и разпределянето на предоставената от чужди държави, организации и чужди граждани помощ с хуманитарни цели. (чл. 3 от Закона за БЧК) Законът за БЧК е приет от Народното събрание през 1995 г. Организацията е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за извършване на общественополезни дейности. Тези два закона, Уставът на БЧК и уставите на Движението и на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец са осново­по­ла­гащите документи, регламентиращи правата и задълженията на националното дружество.Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- ВАРНА

Медицински университет - Варна е създаден през 1961 година и носи името на проф. д-р Параскев Стоянов – човекът, положил основите на първата българска хирургична школа в историята на медици­ната у нас и на морелечението в здравното дело в България.

МУ-Варна предлага безкомпромисно качество в обучението - той е първият и единствен университет в страната, въвел през 2008 г. модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството. Дипломите, издавани от университета, са признати във всички европейски държави. За академичната 2016-2017 година МУ-Варна е предпочитаният университет и от 1200 чуждестранни студенти от над 40 държави по света, партнира си с повече от 80 международни партньори от 5 континента. В университета, който тази година ще отбеляза 55 години от създаването си под мотото „Успехът има начало“, се обучават над 5000 студенти, специализанти и докторанти във факултетите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, в Медицинския колеж и във Филиалите в Сливен, Велико Търново и Шумен. От създаването си до днес над 50 000 са възпитаниците на университета, които живеят и работят в над 40 държави по света.

Висшето училище се гордее и със спортните постижения на своите студенти по плуване, футбол, волейбол, баскетбол и тенис. Студентите на Медицин­ския университет във Варна печелят призови места на спортни турнири и универсиади. Към университета има театрална трупа, рок-група, танцов ансамбъл и университетска телевизия MU-Vi.tv. Варненската общественост познава бъдещите медици и от многобройните благотворителни и здравни кампании, които те инициират и провеждат ежегодно.

На 23 април тази година Медицинският универ­ситет записа световен рекорд в книгата на Гинес за най-голямата ДНК верига, съставена от хора, след като 4000 човека образуваха двойноверижната структура на Южния плаж във Варна.BACK TO TOP