МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 201617 - 21 Ноември, 2016

ПЛЕНАРНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВАРНА
САНАТОРНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС „КАМЧИЯ“

ОБРЪЩЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Международният Фестивал на Червенокръстките и здравни филми тази година се фокусира върху развитието на потенциала на младите творци и върху позиционирането на Варна като център за филмова индустрия и развитие на уменията на младите таланти в Черноморския регион.

Под формата на Есенна Академия събитието ще предложи селекция от заглавия, отличени с престижни международни награди, работилници по хуманитарно документално кино за млади таланти, международна програма по управление на културни събития.

Между 17-ти и 21-ви ноември, най-старото между­на­родно киносъбитие в България отново ще събере филми, гости, звезди, журналисти и почитатели на доброто кино във Варна. Академията по документално кино за млади таланти ще изгражда и укрепва хуманна нагласа, необходима както в творчеството, така и в еже­днев­ното общуване, при кризисни и критични ситуа­ции, а сега в една усложнена международна обста­нов­ка. Международната програма “Фестивал на фести­валите” е обучителен форум за управление на култур­ни събития, включваща и стажантска програма. Тя обхваща теоретични и практични занимания за хора между 15 и 30 години, които ще участват в провеж­дането на Фестивала, и ще получат възможност за организиране на собствено културно събитие. Вярвам, че и тази година Международният Фестивал на Червено­кръстките и здравни филми отново ще създа­де много положителни емоции в морската столица!

Иван Портних
Кмет на Община Варна


Хуманизмът и киното срещу агресията. Мисия възможна!

С провеждането на Есенната академия на Междуна­род­ния фестивал на червенокръстки и здравни филми Българският Червен кръст, с подкрепата на Медицин­ския университет – Варна, си поставя отново амби­циоз­на, но изключително актуална задача – да предизвика сблъсък между две гигантски сили – силата на доброто, на човеколюбието и на красотата срещу силата на злото, на омразата към ближния и на грозното. И не само да срещне тези две вселени, но и да ги обясни, за да ги разберем и да направим своя отговорен избор – за нас, но най-вече за нашите деца, за да се опитаме чрез културата и хуманизма да помогнем този свят да стане по-добро място за живеене.

Вярвам, че Есенната филмова академия, със своята богата програма, ще зададе темите и параметрите на следващото издание на Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми –Варна, през 2017 година и ще се превърне в негов достоен старт.

Приветствам участниците в Академията, пожелавам им успешни творчески изяви и смятам, че съм сигурен, че със своя висок професионализъм ще допринесат съществено за реализирането на девиза на Варнен­ския фестивал – „Чрез хуманизъм към мир и прия­телство“.

На добър час

Маг. фарм. Христо Григоров
Председател на БЧК


Когато през 2014 година, след близо 25-годишно пре­къс­ване, ние възстановихме един от най-престижните фестивали на морската ни столица - Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми, ние бяхме заредени с много оптимизъм, енергия и вяра. След първите две издания ние сме убедени, че фестивалът отново може да достигне онези висоти, които е имал - единствения фестивал на Балканите от категория А, каквато е категорията на фестивалите в Кан, Венеция, Берлин.

Наред с основната задача, която си поставихме тогава, а именно - да съберем и покажем най-добрите филми, третиращи актуални хуманни и здравни теми, произвеждани от червенокръстките организации, ние искахме да превърнем Варна в запазена територия на изкуството и здравето.

Днес, в навечерието на Есенната академия на тема „Агресия – хуманност – кино“, отново съм зареден с много оптимизъм и вяра, защото знам, че проблемите на съвременния свят се решават чрез образование, наука и култура. Като образователна и научна институция Медицински университет - Варна има ангажимент не само към своите възпитаници и студенти, докторанти и специализанти, но и към цялото общество. Искрено се надявам, че Есенната академия ще бъде посрещната със същия ентусиазъм и интерес и всички участници ще усвоят силата на филмовото изкуство, чрез което ще могат да кажат НЕ на агресията и ще покажат, че пътят към мирния свят тръгва от хуманизма.

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н
Ректор на МУ-Варна


Международният фестивал на червенокръстките и здравни филми организира есенна академия 2016 между две конкурсни издания на фестивала.

Темата, която обединява различните модули на Академията е продиктувана от актуалните проблеми на обществото в световен мащаб. За съжаление, агресията е все по-често явление и в България, и в Европа, и в целия свят. Агресия проявяват и младите и зрелите членове на обществото. А всъщност всички имат нужда от грижа, спокойствие, радост, надежда – все неща, които можем да имаме благодарение на хуманността.

Киното като изкуство отразява със специфични средства живота в неговото многообразие, тенден­циите в развитието на човешкото общество в опре­делен отрязък от време, които често оказват влияние и извън рамките на този отрязък.

Дали съвременното кино отразява агресията и хуман­ността в нашето съвремие, тревогите на цели нации, съдбите на хората, преобърнати от събитията? Кой и как помага в наши дни и къде се проявява хуманизмът в съвременния свят – на тези въпроси и темите, които ни вълнуват около агресията, хуманността и киното са посветени лекциите, дискусиите, ателиетата и филмо­вата програма на Есенната академия 2016.

Международният фестивал на червенокръстките и здравни филми , с подкрепата на Медицински Универ­ситет - Варна и на Националния Съвет на Българския Червен кръст организира тази среща на творци, журналисти, анализатори, теоретици и практици на филмовото изкуство, публика и общественици с надеждата, че така предоставя още една възможност за достъп до актуална и специализирана информация, за анализиране, за осмисляне и избор на позиция в сблъсъка между агресията и хуманността.

Илко Раев
Директор на Международен фестивал на червенокъстките и здравни филми

BACK TO TOP