АРХИВ / 1977

Седми международен фестивал на червенокръстките и здравни филми


Варна, 16 – 25 юни 1977г.


Наградени филми

А. Червенокръстки филми

Златната награда „Златният Кораб“: „Горчиви уроци“ (СССР)
Голяма награда на Лигата: „Лица“ (Франция)
Златни медали в двете подгрупи: „Барабанчика и Червения кръст“ (СССР) и „Ху-манизъм и действие“ (Канада)
Сребърни медали в двете подгрупи: „Външни кръвоизливи“ (СЗО, МОТ, Лига), „Имобилизация на фрактури на долен крайник“ (СЗО, МОТ, Лига) и „Наш знак – катеричката“ (Полша)

Б. Късо и среднометражни филми

Голямата награда: „Да живееш, за да бъдеш свидетел“ (Япония)
Златни медали в трите подгрупи: „Хора с голямо мъжество“ (СССР), „Шт… шт“ (ЧССР) и „Човешкият мозък“ (САЩ)
Сребърни медали в трите подгрупи: „Цел- бактерия“ (Франция), „Да обърнеш костенурка“ (България) и „Черната кутия“ (Унгария)

В. Пълнометражни игрални филми

Голямата награда: „Осъденият“ (Полша)
Специална награда на Лигата: „Майка Марико“ (Япония)
Златен медал: „Д-р Франсоаз Гаян“ (Франция)
Сребърни медали: „Хирурзи“ (България)
Награда за режисура: Рене ван Ни за „Ана, дете на слънцето“ (Холандия)
Награда за женска роля: Ани Жирардо (Франция) в „Д-р Франсоаз Гаян“
Награда за мъжка роля: Хейно Мандри (СССР) във „Време да се живее, време да се обича“
Специална награда на Профсъюза на здравните работници: „Червените ябълки“ (Румъния)

Г. Телевизионни филми

Голямата награда: „Илюзия“ (Канада)
Златни медали в трите подгрупи: „В света на науката‘ (Швеция), „Доктор“ (СССР)
Сребърни медали в трите подгрупи: „Дните на хирурга Мишкин“ (СССР), „Смърт преди да умреш“ (ФРГ), „Третият живот“ (ЧССР), „Зрението на слепите“ (Англия)