XVII
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

12 - 15 октомври 2017

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 2017
10 - 15 октомври 2017

ОБРЪЩЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Уважаеми организатори,

Скъпи участници,

За мен е огромна чест да бъда патрон на тазгодишното издание на Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми под надслов „Хуманизъм, агресия, кино“.

В периода 12 - 15 октомври 2017 г. всички ще бъдем участници и зрители в една от най-мащабните културни инициативи с богата история.

Уважаеми домакини и гости,

Чрез документални филми от различни области и актуални теми като медицина, здравеопазване, екология, миграция, човешки права, вие популяризирате благородната си мисия. Възпитавате на крайно необходимите в днешно време ценности като съпричастност, духовност, единство, взаимопомощ. Благодарение на фестивала, зрителите ще видят отблизо цялото многообразие от емоции, чувства, трудности, но и голямото удовлетворение, което изпитват доброволците и организациите.

СОК Камчия е домакин не само на филмово събитие. Комплексът в тези няколко фестивални дни ще бъде място за срещи, разговори, дискусии на здравни организации. Камчия ще бъде столица на най-голямото хуманитарно движение в света.

Искрено ви пожелавам това събитие да остане неделима част от българския, европейски и международен културен календар!

На добър час!

Илияна Йотова
Вицепрезидент на Република България


XVII Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми ще се проведе през октомври във Варна! Тази година основната тема на форума е: „Агресията – Хуманността – Киното“ – една актуална творческа провокация, резултатът от която със сигурност ще привлече много любители на филмовото изкуство.

Международният фестивал на червенокръстките и здравни филми внася особен колорит в културния календар на Варна, утвърждавайки се като красив есенен финал на активното творческо лято. Оценявам високо работата на организа­торите, които всяка година обогатяват програмата, надграждайки я с нови идеи и събития.

На всички участници пожелавам много успех и творческо вдъхновение!

Иван Портних
Кмет на Община Варна


ИЗКУСТВОТО В ПОДКРЕПА НА ХУМАННАТА МИСИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО ПО ПЪТЯ КЪМ ДОБРОТО

Преди три години Българският Червен кръст с подкрепата на Медицинския университет – Варна успя, след 25-годишно прекъсване, да възстанови едно уникално културно събитие от световен мащаб - Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми. Признателни сме, че г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България от 2012 до 2017 г., прие да бъде патрон на 15-ия и 16-ия Фестивал, с което допринесе изключително много за успешната им реализация и за повишаване на международния авторитет. Поднасям искрена благодарност към настоящия вицепрезидент на Република България, г-жа Илияна Йотова, която продължи традицията и прие поканата ни да бъде патрон на 17-ия Международен фестивал на червенокръстки и здравни филми. Нейната подкрепа приемаме като висока чест и като пореден знак пред обществото, че българският вицепрезидент цени непреходните хуманитарни принципи – милосърдие, човеколюбие, доброта, състрадание, и полага сериозни усилия за утвърждаването им.

Приветствам участниците във Фестивала - изтъкнати световни и български кинотворци и журналисти, за тяхното приятелско, професионално и отговорно отношение към реализирането на едно международно културно събитие, което чрез изкуството и хуманизма се включва активно в борбата за мир и приятелство в света.

„Хуманизъм, агресия, кино“ е темата, върху която ще се фокусират прожекциите, дискусиите и творческите изяви на 17-ото издание на Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми през октомври 2017 г. – поредно потвърждение, че уверено отстояваме цивилизационния си избор да помогнем на този свят да стане по-добър.

Акад. Христо Григоров, д-р х. к.
Председател на БЧК


През далечната 1965 година за първи път в слънчева Варна се реализира идеята за Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми. Днес, 52 години по-късно, Медицински университет - Варна заедно с Българския Червен кръст, продължаваме уверено напред.

През тези години фестивалът се превърна в неделима част от културния афиш на България и Европа и повиши интереса на младите хора чрез средствата на културата към основни хуманни ценности, като част от съвременния начин на живот. Повече от всякога нарастването на природните и социални катаклизми поставя хуманитарната дейност на Медицински университет -Варна и Български Червен кръст на една изключително важна позиция с глобално значение. Филмите на тази тематика, излъчвани и дискутирани на фестивала, алармират обществото и го ангажират със съвременните проблеми.

И тази година един от най-престижните фестивали на морската ни столица на тема „Агресията-хуманността-киното“ ще се проведе под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова. Със 17-тото издание ние ще следваме основната си цел, а именно - да разчупим ежедневното мислене, да използваме силата на филмовото изкуство, за да покажем, че пътят към мирния свят води началото си от хуманизма. Фестивалът е значим, защото е насочен към световни и вечни ценности.

За втора поредна година в рамките на фестивала ще се състои и Филмова академия за документално кино, чрез която целим да образоваме и обучим ценни кадри, които ще очакваме да се включат със своите проекти в предстоящите ни издания.

Днес, повече от всякога трябва да ценим непреходните човешки ценности - доброта, милосърдие, човеколюбие и да полагаме усилия за тяхното утвърждаване. Като образователна и научна институция Медицински университет - Варна има ангажимент към цялото общество. Нашата амбиция е да покажем най-добрите филми, интерпретиращи актуални здравни и хуманни теми, плод на дейността на медицинските и червенокръстки организации.

Уверен съм, че и тази година събитието ще бъде посрещнато със сериозен интерес от публиката и залите ще бъдат пълни, защото проблемите на съвременния свят могат да бъдат решени чрез образование, наука и култура.

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
Ректор на Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ -Варна


Скъпи съмишленици,

Време е за новото издание на Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. „Агресия – хуманност – кино“ е мотото тази година.

Подготвяйки програмата, трябваше да селектираме измежду 1890 филма от 107 държави, кандидатствали за Фестивала. Актуалните световни проблеми като агресията, войната, бежанската криза, природните бедствия, детския труд, правата на човека, са широко застъпени във филмите, които ще представим. Освен състезателната програма на Фестивала, на различни локации ще се предлагат интересни прожекции и панорами. Фестивалната Академия за документалисти ще обучава млади доброволци и активисти на Червения кръст.

Нараства интересът към Фестивала. Гости и участници тази година са пред­ста­вители на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, на Международния комитет на Червения кръст, на Червения кръст от Мексико, от Румъния; на Червения полумесец от Турция, Ирак, на младежкото червенокръстко движение в Италия; режисьори от Швеция, Полша, Румъния, Гърция, Русия, Швейцария, Кипър.

Специална благодарност за подкрепилите ни: Община Варна, Българска нацио­нална телевизия, Държавен културен институт към министъра на външните работи, Национален филмов център, Военен телевизионен канал, Агенция Фокус, София Филм Фест, почетния консул на Италия във Варна, Съюз на българските филмови дейци; Военноморските сили; към нашите основни спонсори; към Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия”; на нашите спонсори.

Илко Раев
Директор
Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми


Уважаеми участници и гости,

Драги фестивални зрители,

В преситения годишен календар на международните кинофестивали, появата и утвърждаването на ново подобно събитие е изключително трудно и съпът­ствано с неизброими трудности. А пък когато в биографията си един фестивал има заложена респектираща дълголетна традиция и забележителни минали издания, то отговорността за успешното му възстановяване се умножава много­кратно. Всички ние, които през последните години полагаме усилия да продължим новото летоброене на Международния фестивал на червено­кръст­ки и здравни филми, си даваме сметка за наследената впечатляваща биография и още повече осъзнаваме неговото място и значение днес, в условията на неимоверно променения и усложнен съвременен свят.

Затова за четвърта поредна година, въпреки огромните трудности, се стремим да предложим на екрана добри и полезни филми, а в дискусионните зали да разговаряме задълбочено по актуални професионални и общочовешки теми с някои от най-авторитетните специалисти в нашата тематичната област. Играл­ните и документални филми, включени в състезателната и информационна програма, са само малка част от огромната световна продукция с подобен тематичен профил, но фокусират в своето съдържание важни акценти от интересуващата ни проблематика. А общата тема „Агресия и хуманизъм“ е рамка за конкретните задълбочени лекции на поканените експерти и отправна точка за свободни дискусии с участие на всички фестивални гости и заинтересовани зрители.

Някога, преди почти 40 години, като млад кинокритик имах щастливия шанс на попадна на Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми във Варна и това бе моето първо присъствие на подобно голямо събитие. Затова сега, с натрупания професионален опит, знания, информация и контакти, с радост участвам във възраждането на този толкова важен и потребен кинофестивал и се опитвам да му издължа онова, което ми е дал през годините. Надявам се то да е полезно и за многобройните зрители.

Проф. д.н. Божидар Манов
Художествен директор


ОБРАТНО КЪМ НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА