XVIII
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

13 - 21 юни 2019

Български Червен кръст

Българският Червен кръст осъществява своята дейност в изпълнение на основната си цел да облекчава и предотвратява човешките страдания с безпристрастност и неутралност, без да прави разлика по отношение на националност или расова принадлежност, пол, социално положение, религиозни убеж дения или политически възгледи.

Българският Червен кръст е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманизъм, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност.

Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.

В изпълнение на своята хуманна мисия БЧК реализира дейности, свързани с намаляване уязвимостта и социалното изключване на найнуждаещите се с цел подобряване качеството им на живот, предоставя услуги и провежда кампании и обучения, свързани с опазване живота и здравето на хората – по първа помощ, по превенция на пътната безопасност и др.

БЧК подпомага държавата при възникване на бедствия, аварии, кризи и военни конфликти. Организацията е част от Единната спасителна система на страната.

Българският младежки Червен кръст, чрез своите хиляди доброволци, осъществява в цялата страна дейности по промоция на хуманитарните ценности, по превенция на насилието и на социално значими заболявания, обучава децата и младежите на здравословен начин на живот, по първа долекарска помощ, по първа психологична помощ и психосоциална подкрепа.

БЧК оказва помощ чрез Планинската спасителна служба на пострадали при инциденти в планините, а Водноспасителната служба подготвя квалифицирани водни спасители и работи за превенция на водния травматизъм.Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- ВАРНА

Медицински университет - Варна е създаден през 1961 година и носи името на проф. д-р Параскев Стоянов – човекът, положил основите на първата българска хирургична школа в историята на медицината у нас.

МУ-Варна предлага безкомпромисно качество в обучението - той е първият и единствен университет в страната, въвел през 2008 г. модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството. Дипломите, издавани от университета, са признати във всички европейски държави. За академичната 2016-2017 година Медицински университет-Варна е предпочитаният университет и от над 1200 чуждестранни студенти от 43 държави по света, партнира си с повече от 80 международни партньори от 5 континента. В университета, който вече е с над 55 годишна история, се обучават повече от 5000 студенти, специализанти и докторанти във факултетите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, в Медицинския колеж и във Филиалите в Сливен, Велико Търново и Шумен. От създаването си до днес над 50 000 са възпитаниците на университета, които живеят и работят в над 40 държави по света.

Само преди няколко месеца Медицински университет - Варна спечели награда в категория „Най-добри иновации в образованието“ на най-мащабния форум за технологии- Webit фестивал 2017. Наградата бе връчена за интегрирането на съвременни IT решения, системи и иновации в образователния процес.

Висшето училище се гордее и със спортните постижения на своите възпитаници по плуване, футбол, волейбол, баскетбол и тенис. Университетът има и отбор по ветроходство, който от тази година се състезава със собствена ветроходна лодка. Към университета има театрална трупа, рок-група, танцов ансамбъл. Варненската общественост познава бъдещите медици и от многобройните благотворителни и здравни кампании, които те инициират и провеждат в нашия град ежегодно.BACK TO TOP