АРХИВ / 1967

Втори международен фестивал на Червенокръстките и здравни филми


Варна, 20 – 26 Август 1967г.


Наградени филми

Голямата награда на Председателя на БЧК: „Принцесата“ (Швеция)

Специална награда за режисура: Христо Ковачев за филма „От едно до осем“ (България)

Специална награда за операторско майсторство: „Кръвообращение“ (Полша)

Специална награда за сценарий: „Симфония в Сол мажор“ (ФРГ)

А. Червенокръстки филми

Първа награда – Златен медал: „Шумът и ние“ (България)
Втора награда – Сребърен медал: „Винаги е необходимо“ (Югославия)
Специална награда на Лигата: „Ръце, които помагат“ (Австралия)

Б. Здравни научно-популярни филми

Първа награда – Златен медал: „Няма за какво да го похвалим“ (Полша)
Втора награда – Сребърен медал: „Чудната лаборатория“ (България) и „Пушене“ (Унгария)
Награда на МНЗ: „Всяка жена трябва да знае“ (СССР)

В. Учебни здравни филми

Първа награда – Златен медал: „Лечение на тетанус“ (ЧССР)
Втора награда – Сребърен медал: „Така го започва живота“ (Швеция)
Награда на МНП: Здравни куклени филми (ГДР)

Г. Телевизионни здравни научно-популярни филми

Първа награда – Златен медал: „Бетюн“ (Канада)
Втора награда – Сребърен медал: „Четири жеста за живот“ (Франция)
Специална награда: „Приятели на човечеството“ (СССР)
За игрален филм: Първа награда – Златен медал: „Чудотворката“ (САЩ)
Специална награда на Профсъюза на здравните работници: „Дневникът на една жена в бяло“ (Франция)