АРХИВ / 1985

Единадесети международен фестивал на червенокръстки и здравни филми


Варна 01-15.06.1985 г.


Наградени филми

A. Червенокръстки филми

Голямата награда „Златният кораб” на предсе-дателя на Българския Червен кръст: „Послание от Оланд“ (Лигата в сътрудничество с МКЧК, Финландския Червен кръст и Шведския Чер-вен кръст)
Голямата награда на Лигата на дружествата па Червения кръст и Червения полу-месец: „Светлина в мрака“ (САЩ)

Подгрупа „а”:
Златен медал: екс екво на „Приятел или враг” (България) и „Ако жената пуши” (СССР)
Сребърен медал: „У дома” (Румъния)
Подгрупа „б”:
Златен медал: „Млади доброволци в нашия град” (Япония)
Сребърен медал: „Предизвикателство - работата на червенокръсткия делeгат” (Дания)

Журито отбелязва следните филми, които по своята хуманна проблематика и с изразителните си пластични средства заслужават висока оценка и поощрение: „Родствени чувства” (КНДР), „Червената чампа” (Лаос), „Здраво дете” (Лига)

Б. Късо- и среднометражни филми

Голямата награда: „Букаи” (СССР)

Подгрупа „а”:
Златен медал: „Цереброспинален менингит в Африка” (Франция)
Сребърен медал: „Да се превъплътиш в себе си” (България)

Подгрупа „б”:
Златен медал: „Деца на бъдещето” (Дания)
Сребърен медал: „Един от десет” (Унгария)

Журито специално отбелязва и високо оценява следните филми за това, че те вярно, искрено и с високи художествени средства разглеждат въпроси, отнасящи се за хора от целия свят:

„Не съм против бога” (Югославия),
„Разбуленото вълшебство на природата” (Япония),
„Кистозна фиброза — днес и утре“ (САЩ),
„Рецепта за здраве” (Канада),
„Ляв или десен“ (България),
„Среща със забележителни жени” (Франция)В. Игрални филми

Голямата награда: „Невинните светци” (Испания)
Наградата за най-добра режисура: Николай Губенко за филма „Живот и сълзи, и любов” (СССР)
Наградата за най-добро изпълнение на женска роля: Рита Випери (Финландия) за главната роля във филма „Пламтящият ангел”
Наградата за най-добро изпълнение на мъжка роля: н.а. Васил Михайлов (България) за главната роля във филма „Събеседник по желание”
Специалната награда на Лигата за най-добър филм с хуманно съдър-жание: „Сърцето на шампиона” (Канада)
Специалната награда за филм, отразяващ най-добре хуманността и героизма на здравните работници: „Давам си сметка” (Аржентина)

Г. Телевизионни филми и програми

Голямата награда: „Последното право” (Канада)

Подгрупа „а”:
Златен медал: „Две сърца, които бият като едно” (Великобритания)
Сребърен медал: „Здравето на големия град” (СССР)

Подгрупа „б”:
Златен медал: „Борба за живота на един човек” (САЩ)
Сребърен медал: „Еверест ‚84” (България)

Специалната награда за най-добър филм със здравно-просветна тематика: „Щъркелът ли го донесе?” (Унгария)
Диплом за филм със здравно-просветна тематика: „Какво е руминг ин” (Чехословакия)
Журито оценява високохуманния дух на филма „Алтернативи: Да умираш от бедност.” (Швейцария)
Журито отбелязва и художествените постижения на филмите:

„Да си говорим на „ти” (България),
„Клиника за профилактика на рака” (Великобритания),
„Законът нa лудите в Италия” (Великобритания),
„Никой никога не е сам” (Румъния),
„Нашите първи бебета в епруветка” (ГДР)

Наградата на СИДАЛК „Леонид Моги”: „Човешка главоблъсканица” (Австралия) и почетни грамоти на: „Висок скок” (Полша) и „Хероин: излизане от тунела” (Франция)
Наградата на ФИПРЕССИ: „Праг” (Индия)
Специалната награда на СЗО за най-добър филм на тема първична медицинска помощ: „Рецепта за здраве” (Канада)
Специалната награда на Комитета за европейска сигурност и сътрудничество в гр. Варна: „Това не бива да се повтори” (СССР)