МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 2022

„ХУМАНИЗЪМ И СОЛИДАРНОСТ ПРИ КРИЗИ“


8 - 11 септември, 2022

РАДИО ВАРНА
Ре-БОНКЪРС

ОБРЪЩЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Уважаеми участници и гости,

Скъпи приятели,

„Хуманизъм и солидарност при кризи“ – този надслов на Есенната академия на Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми 2022 е избран неслучайно от организаторите - Българския Червен кръст и Медицинския университет – Варна. Той накратко характеризира трудното време, в което всички ние живеем. Освен продължаващата динамична и усложнена ситуация, причинена от пандемията от COVID-19 преди няколко месеца се добави и кризата с огромния брой пострадали от военния конфликт в Украйна, потърсили закрила и убежище в България. Въпреки че голяма част от нашето общество изпитва сериозни финансово-икономически затруднения, то отново показа своята солидарност към болката и страданието на хората и протегна ръка за помощ към хората, бягащи от военните действия.

Вярвам, че и тази година Академията на Фестивала ще затвърди имиджа му на световно културно събитие, което чрез изкуството, с отговорност и загриженост работи за решаване на актуалните проблеми в дневния ред на обществото.


Акад. ХРИСТО ГРИГОРОВ, д-р х. к.
Председател на Българския Червен Кръст

BACK TO TOP