МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 20208 - 11 Октомври, 2020

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ВХОДА НА МОРСКАТА ГРАДИНА

Български Червен кръст

Първото дружество на Червения кръст в България е основано през 1878 г. в Сливен с председател Митро­полит Серафим. Националната организация е сформи­рана през 1885 г. Същата година със специален Указ на княз Александър І Батенберг е утвърден Уставът на Българското дружество Червен кръст (БДЧК). С офи­циал­ното му признаване от Междуна­родния комитет на Червения кръст на 20 октомври 1885 г., Българският Червен кръст (БЧК) става част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Българският Червен кръст е автономна органи­зация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпита­нието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност, както и при приемането, съхраня­ването и разпределянето на предоставената от чужди държави, организации и граждани помощ с хумани­тарни, в т. ч. екологични и културно-просветни цели (чл. 3 от Закона за БЧК).

Законът за БЧК е приет от Народното събрание през 1995 г. Организацията е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за извършване на обществено­по­лез­на дейност. Тези два закона, както и Уставът на БЧК и уставите на Движението и на Международната феде­рация на Червения кръст и Червения полу­ме­сец, са основопо­лагащите документи, регламентиращи пра­вата и задълженията на националното дружество.Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- ВАРНА

Медицински университет – Варна е създаден през 1961 година и носи името на проф. д-р Параскев Стоянов – човекът, положил основите на първата българска хирургична школа в историята на медицината у нас.

МУ-Варна предлага безкомпромисно качество в обучението – той е първият и единствен университет в страната, въвел през 2008 г. модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството. Дипломите, издавани от университета, са признати във всички европейски държави. Една от основните цели в обучението по медицинските специалности е хармонизиране и интегриране на предклиничното и клиничното обучение. Специално внимание и значителни средства университетът инвестира в развиване на методите за симулационно обучение. МУ-Варна разполага с многобройни клинични бази, намиращи се на територията на цялата страна. Основна база за обучение на студенти, специализанти и докторанти е Университетската болница „Св. Марина“ във Варна – най-модерната лечебно-диагностична структура в Североизточна България, разполагаща с апаратура от най-ново поколение. Към университета функционират и първите в страната университетски аптеки, а студентите имат възможност да се обучават в единствения в страната Университетски медико-дентален център, разполагащ с техника и апаратура без аналог.

За академичната 2020-2021 година МУ-Варна е предпочитаният университет и от над 1600 чуждестранни студенти от близо 50 държави по света, партнира си с 91 международни партньори от 5 континента. В университета, който вече е с близо 60-годишна история, се обучават повече от 5000 студенти, специализанти и докторанти във факултетите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, в Медицинския колеж и във Филиалите в Сливен, Велико Търново и Шумен. От създаването си до днес над 50 000 са възпитаниците на университета, които живеят и работят в над 40 държави по света.

Редом с високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика, библиотека с електронни читални и осигурен достъп до най-добрите световни информационни бази данни, висшето училище се гордее и със спортните постижения на своите възпитаници по плуване, футбол, волейбол, баскетбол, тенис и бокс. Университетът има и отбор по ветроходство, който се състезава със собствена ветроходна лодка. Към университета има театрална трупа, рок група, танцов ансамбъл. Варненската общественост познава бъдещите медици и от многобройните благотворителни и здравни кампании, които те инициират и провеждат в нашия град ежегодно.BACK TO TOP