МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 20184 - 7 Октомври, 2018

ПЛЕНАРНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВАРНА
САНАТОРНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС „КАМЧИЯ“

ОБРЪЩЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ЕСЕННАТА АКАДЕМИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ,

Приемете моите поздравления и пожелания за творческа и спорна работа по време на кръглите маси, дискусиите и обученията, включени в Есенната академия на Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми през 2018 г.

Уверен съм, че Вашето вдъхновение ще даде интересни насоки в развитието на поредното издание на фестивала през 2019 година, подчинени на общата цел – популяризиране на благотворителността, съпричастността, милосърдието и доброволчеството. Така този кинофорум, роден през далечната 1965 г., ще продължи да бъде част от богатата фестивална програма в културния календар на Варна!

С Уважение,

Иван Портних
Кмет на Община Варна


Червеният кръст, изкуството и медиите заедно срещу агресията.

Есенната академия на Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми отново отваря широко врати, за да продължим започнатата неотдавна дискусия по толкова актуалната в нашето общество тема за нарастващата агресия.

Преди две години всички ние – червенокръстци, хора на изкуството, медии, обединени от идеите на човеколюбието, състраданието и добротата, се изправихме срещу света на злото и на омразата и стартирахме вербален поход срещу агресията. Опитахме се не само да срещнем и сблъскаме тези две вселени, но и да ги обясним, да разберем какъв е генезисът на тяхното съществуване, кое доминира в нашия свят и защо.

Вярвам, че Есенната филмова академия 2018 ще продължи започнатото и ще бъде поредното доказа­тел­ство, че културата и хуманизмът заедно могат да помогнат на хората да направят своя избор и да отсто­яват непреходните човешки ценности последователно и упорито.

Изказвам благодарност на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова за съпри­част­ност­та към хуманните каузи и за отговорното й държав­ническо отношение към злободневните проблеми на обществото.

На добър час, скъпи гости и участници в Академия 2018.

Акад. ХРИСТО ГРИГОРОВ, д-р х. к.
Председател на БЧК


Международният фестивал на червенокръстките и здравни филми датира от 1965 година, когато се ражда като обща инициатива на Българския Червен кръст, Лигата на дружествата на Червения кръст, ЮНЕСКО и Световната здравна организация.

Над половин век по-късно страниците на истори­ята се множат, а Медицинският университет – Варна, и Българският Червен кръст продължават заедно към една обща цел - да бъдат показани най-добрите филми, интерпретиращи актуални здравни и хуманни теми, плод на дейността на медицинските и червено­кръстки организации. Съвместно успяхме да вър­нем интереса не само към изкуството, но и към неговата безспорна роля и принос към възпитанието на хората в дух на хуманност, солидарност и взаимо­помощ.

Във време на размирици и несигурност, ние като организатори представяме пред общността теми, които ангажират със съвременните проблеми. Успяваме да привлечем вниманието на обществото чрез средствата на кинематографията към същността на червенокръсткото движение, здравеопазването и хуманитарните идеи.

През изминалите години фестивалът се превърна в неделима част от културния афиш на България и Европа и чрез средствата на културата повиши инте­ре­са на младите хора към основните хуманни ценности като част от съвременния начин на живот.

За трета поредна година в рамките на фестивала ще се състои и Есенна академия “Агресия – хуманност - кино“, чрез която в настоящето издание целим да обърнем по-специално внимание върху ролята на социалните медии. Традиционно тя ще се проведе под патронажа на вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова. С третото издание ние ще следваме основната си цел, а именно - да разчупим ежедневното мислене, да използваме силата на филмовото изкуство, за да покажем, че пътят към мирния свят води началото си от хуманизма.

Уверен съм, че и тази година събитието ще бъде посрещнато със сериозен интерес от публиката и залите ще бъдат пълни, защото проблемите на съвременния свят могат да бъдат решени чрез образование, наука и култура.

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н
Ректор на МУ-Варна


Скъпи приятели на Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми,

Предстои провеждането на Есенната академия като междинна и подготвителнапроява за предстоящото през 2019 година 18-о издание на филмовия фестивал. В рамките на академията организираме дискусии и представяме филми, за да определим актуалните теми, които да се третират по време на следващото издание, и това ни служи като възможни тематични критерии по отношение на филмите за участие във Фестивала. Обсъждаме текущите предизвикателства пред Движението, ролята и актуалната значимост на Федерацията, на Комитета, на дружествата и на доброволците. Организираме също и учебен панел за работещите в дружествата, за да бъдат обучени как да изработват най-ефикасните модели за отразяване на дейността си, запознавайки по този начин с нея широката общественост, както и за оповестяване на важни послания на Движението.

През тази година Есенната академия ще се проведе между 4 и 7 октомври във Варна и Санаторно–оздравителен комплекс „Камчия“. Традиционно Фестивалът и Академията се провеждат под патронажа на вицепрезидента на Република България. Г-жа Илияна Йотова ще открие Академията и ще вземе участие в дискусионната част със своя тема по мотото на проявата “Агресия-хуманност-кино”.

Форумът ще даде трибуна на дейци на Червения кръст и седмото изкуство, медици и журналисти, медийни и социални експерти, общественици, които да потърсят онези добри примери, чрез които да се противодейства на нарастващата агресия в съвременния живот.

Ще се прожектират филми на емблематични със своята съпричастност към проблемите на нашата съвременност автори, свързани с тематиката на Фестивала и на Академията, в две локации със свободен достъп.

Есенната академия се провежда и със съдействието на нашите традиционни партньори, спонсори и дарители, на които искрено благодаря за достойната гражданска позиция в подкрепа на идеите на фестивала.

Илко Раев
Директор на Международния фестивал на червенокъстките и здравни филми


Уважаеми участници и гости,

Драги зрители,

За пета поредна година екипът на Международния фестивал на червено­кръстки и здравни филми продължава по достоен начин дълголетната биография на този важен и утвърден форум. Фестивалът е биенале и в годините между две издания провеждаме Есенна академия с постоянен тематичен фокус „Агресия - хуманност - кино“. Разбира се, даваме си сметка, че днес киното не е онова, което беше, и в резултат на динамичните медийни трансформации то има много по-широк зрителски адрес и разнородно битие. Затова по-точно е да формулираме традиционния ни слоган като „Агресия - хуманност - медии“. Тази тема се оказва не само универсална, засягаща различни области на обществения живот и личното битие на хората, но, уви, и особено актуална както в голямата картина на световните процеси, така и във всекидневието около нас. И тъкмо медиите ни припомнят постоянно в информационната си хроника особено болезнените аспекти на алтерна­тивата „агресия – хуманност“.

В предстоящите работни дни на тазгодишната Есенна академия всички участници, гости и зрители ще могат да проследят трите основни блока на програмата:

- Дискусионен панел „Агресия - хуманност - кино“ с участието на изявени и компетентни лектори: изтъкнати журналисти, социолози, академични преподаватели, кинематографисти, медийни експерти и други; а всеки от присъстващите може да се включи в съпътстващите дискусии със свое мнение и лична гледна точка;

- Обучителен сегмент, насочен към повишаване капацитета на работещите в дружествата на Българския Червен кръст за отразяване на хуманитарните дейности и промотиране на хуманни каузи и програми в социалните мрежи;

- Селектирана филмова програма за вечерните часове на работните дни.

Надяваме се, че с натрупания опит и облягайки се на богатата традиция на Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми, Есенната академия ще прибави още една полезна страница в летописа на Българския Червен кръст и в обществената памет на времето.

Проф. д. н. Божидар Манов,
Художествен директор

BACK TO TOP