XX
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

14 - 18 юни 2023

Български Червен кръст

Първото дружество на Червения кръст в България е основано през 1878 г. в Сливен с председател Митро­полит Серафим. Националната организация е сформи­рана през 1885 г. Същата година със специален Указ на княз Александър І Батенберг е утвърден Уставът на Българското дружество Червен кръст (БДЧК). С офи­циал­ното му признаване от Междуна­родния комитет на Червения кръст на 20 октомври 1885 г., Българският Червен кръст (БЧК) става част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Българският Червен кръст е автономна органи­зация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпита­нието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност, както и при приемането, съхраня­ването и разпределянето на предоставената от чужди държави, организации и граждани помощ с хумани­тарни, в т. ч. екологични и културно-просветни цели (чл. 3 от Закона за БЧК).

Законът за БЧК е приет от Народното събрание през 1995 г. Организацията е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за извършване на обществено­по­лез­на дейност. Тези два закона, както и Уставът на БЧК и уставите на Движението и на Международната феде­рация на Червения кръст и Червения полу­ме­сец, са основопо­лагащите документи, регламентиращи пра­вата и задълженията на националното дружество.Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- ВАРНА

Медицински университет – Варна е създаден през 1961 година и носи името на проф. д-р Параскев Стоянов – човекът, положил основите на първата българска хирургична школа в историята на медицината у нас.

МУ-Варна предлага безкомпромисно качество в обучението. Той е първият и единствен университет в страната, въвел през 2008 г. модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството. Дипломите, издавани от университета, са признати във всички европейски държави.

Привлекателната мултинационална среда, високотехнологичните методи и средства на преподаване, обучението в реална и симулационна среда, висококвалифицираните преподаватели, модерната учебна и клинична база, чудесните условия за спорт в морската столица са само част от причините, поради които в Медицински университет – Варна са избрали да учат студенти от България и 53 държави по света.

В университета се обучават повече от 5000 студенти, специализанти и докторанти във факултетите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Обществено здравеопазване“, в Медицинския колеж и във филиалите в Сливен, Велико Търново и Шумен. Учебното заведение си партнира с повече от 80 международни партньори от 5 континента.

Висшето училище се гордее и със спортните постижения на своите възпитаници по плуване, футбол, волейбол, баскетбол, тенис, хандбал и бокс. Университетът има и отбор по ветроходство, който се състезава със собствена ветроходна лодка. Театралната трупа „Инфаркт“ и Студентският танцов състав „Диана“ към МУ-Варна печелят множество награди на национални и международни конкурси.

Университетът развива и активна общественополезна дейност с инициирането и провеждането на редица социални, здравни и информационни кампании, организирани от студенти и преподаватели като акции по кръводаряване, кампании „Диабет", антиспин кампании, студентска кампания „Без тютюнев дим“, кампании, промотиращи оралното здраве и много други.
BACK TO TOP