XX
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

14 - 18 юни 2023

ЖУРИ НА 20-тия Фестивал на червенокръстките и здравни Филми
председател

д-р СТЕФАН КОМАНДАРЕВ

Стефан Командарев е сред най-утвърдените имена в съвременното българско кино. Филмът му „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ (2008) e първият български иг­ра­лен филм, попаднал в кратката селекция за Оскар. Роден е в София, завършва Меди­цин­ската академия през 1993 г., а през 1999 г. – кинорежисура в Нов български университет. Член е на Българска асоциация на кино­режи­сьорите, Съюза на българските филмови дейци, хоноруван преподавател в НБУ – ре­жи­сура на игрален филм, член на Евро­пей­ската филмова академия. В неговата фил­мо­гра­фия са: документалните филми „Пътят на хармонията“ (2001), „Хляб над оградата“ (2002), „Азбука на надеждата“ (2003), „Градът на жените баданте“ (2009), „Русенската кървава сватба“ (2009) и пълнометражните „Пансион за кучета“ (2000), „Светът е голям и спа­сение дебне отвсякъде“ (2008), „Съди­ли­щето“ (2014), „Посоки“ (2017) и „В кръг“ (2019).

Документалният филм "Живот от живота" на режисьора Стефан Командарев спечели голямата награда на 19-то издание на Меж­ду­народния фестивал на червенокръстките и здравни филми през 2021 година.

членове

ЙОАНА БУКОВСКА

Йоана Буковска – Давидова е родена в Габрово. Завършва 9-та френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София. През 2000 година завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на проф. Снежина Тан­ков­ска и доц. Андрей Баташов.

В своята кариера Буковска участва в десетки театрални пос­та­новки, играни на сцената на Театър „Бъл­гар­ска армия“, Театър 199 „Валентин Стойчев“, Театър „София“ и други.

На малкия екран добива изключителна популярност с учас­тието си в българския сериал „Дунав мост“.

Йоана Буковска – Давидова участва в много филми и сериали, сред които:

„Прия­те­лите на Емилия“ (1996),
„Пансион за кучета“ (2000),
„Отвъд чертата“ (2003),
„Моето мъничко нещо“ (2007),
„Шивачки“ (2007),
„Naive“ (2008),
„Фокусници“ (2009),
„Под прикритие“ (2011 – 2016),
„Victor Young Perez“ (2013),
„Откраднат живот“ (2016 – 2017) и други.

Носител на международни и национални театрални и филмови награди.

­
ВИКТОР БОЖИНОВ

Виктор Божинов завършва специалност „Филмова и ТВ режисура“ в НАТФИЗ „Кр. Са­ра­фов“ с худ. ръководител проф. Хр. Хрис­тов. Докато следва, негови курсови работи са участвали в селекциите на някои от най-престижните международни фестивали за късометражни филми (Мюнхен, Оберхаузен, Тампере, Клермон Феран, Драма).

Работил е със световни имена в киното като Режис Варние, Фолкер Шльондорф, братя Тавиани, Тимур Бекмамбетов, Ули Едели Майкъл Аптед.

След 2009 г. активно участва в създаването на новата вълна от успешни български те­ле­визионни сериали. Режисирал и кон­сул­ти­рал производството на голяма част от епи­зодите на „Стъклен дом“, „Столичани в повече“, „Кантора Митрани“, „Връзки“. Заедно с продуцентите Димитър Митовски и Иван Дойков участва в създаването на най-успешния български телевизионен сериал „Под прикритие“, продуциран от БНТ.

През периода 2015 – 2017 г. работи по първия си игрален пълнометражен филм „Въз­ви­ше­ние“ по романа на Милен Русков, който се превръща в най-гледания български филм за последните 8 години.

доц. ЮРИЙ ДАЧЕВ

Доц. Юрий Дачев е известен български дра­ма­тург, сценарист, режисьор, критик и жур­на­лист. Роден е в Шумен. Завършва „Теат­рознание” във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”. Като стипендиант на Академия „Силвио д’Амико” специализира „История на театъра и театрална критика” при проф. Чезаре Молинари в Университета във Флоренция, Италия; участва в драматургичната школа на Royal Court Theatre в Лондон; стипендиант е на KulturKontakt, Австрия; консултант е на Биеналето на драматургията в Бон. Препо­да­вател е в катедра „Театрознание” на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, репертоарен директор и драматургичен консултант в Малък градски театър „Зад канала”.

Част от богатата творческа биография на доц. Юрий Дачев са множеството авторски драматургични текстове, получили над 60 сце­нични реализации, отличени с редица награди, сред които за драматургия на Съюза на артистите в България, „Чудомир” и др. Доц. Дачев е автор или съавтор на близо 15 реализирани киносценария за игрални и документални филми, много от които са отличени с престижни награди на кино­фестивалите в Пловдив, Варна и Висбаден, Германия. Автор е и на повече от 2000 публикации в областта на театъра.

БЕДЖАЙ БРАУНИ

Беджай Брауни е режисьор, телевизионен и радио продуцент, писател, водещ и жур­на­лист, живеещ в Кипър. Тя е филантроп, хума­нитарист и поддръжник на равните права; основава наградите Cyprus Hearts of Gold през 2007 г., които отличават изклю­чителни деца и възрастни от целия остров. В момента тя е домакин на шоуто за закуска на Rock FM Cyprus. През 2008 г. Беджай се присъединява към вестник Cyprus Mail, където работи като журналист и коре­спон­дент. Изданието е водещият всекидневник на английски език на острова. Има филмова продуцентска компания „In Focus Films“, която създава оригинално съдържание, документални филми и филми.

Нейният документален филм „Животът започва на 90“ за 95-годишния Рей Уули, ветеран от Втората световна война (който по това време беше най-старият активен водолаз в света), спе­чели наградата за най-добър късометражен документален филм на Международния фестивал на червено­кръстките и здравни филми, Варна, 2019 г.

Беджай в момента работи върху редица проекти, включително нов документален филм, озаглавен “Кой съм аз”? Филмът ще изследва когнитивните, емо­цио­нал­ни и практически ефекти от мозъчни нара­ня­ва­ния и мозъчни състояния, последствията за оцелелите и техните семейства и приятели. Той има за цел да създаде осведоменост за проблемите около тези условия и въз­мож­ност за диалог и дискусия.

Беджай казва: „За мен е чест да бъда член на журито на толкова важен фестивал, който вече е 20-то издание. Международният фес­тивал на червенокръстките и здравни фил­ми, Варна е уникален и неговата цел е по-важна в днешния свят от всякога: да пос­тиг­нем по-добро разбирателство и толе­рант­ност между нас, среда на взаимопомощ, ува­же­ние и доброта, да образоваме. Това е истинското значение на човечеството и проправя пътя за щастлив живот. Фести­валът е символ на всички тези неща и много повече”.

Проф. д-р ДИМИТЪР СТАВРЕВ

Проф. д-р Димитър Ставрев е роден в град Варна, където завършва висшето си обра­зо­вание по медицина през 1987 година във Висш Медицински Институт – Варна. От 1990 година в преподавател в Медицински уни­вер­ситет „Проф. Д-р Параскев Стоянов"- Варна.

Основните научни тематики по които работи са в направления: Медицина на бедствените ситуации / Морска медицина; Методи в обу­че­ние по медицина, съвременни аспекти и електронно обучение; История на меди­ци­ната; Социална медицина, организация, инте­грални грижи и мястото на меди­цин­ските и социалните специалисти. Автор е на 130 пълнотекстови публикации в български и международни периодични издания и в сборници от научни прояви. Автор и съавтор е на 16 книги, 8 от които учебни пособия.

Член на Български лекарски съюз; Бъл­гар­ско Анатомическо Дружество; Съюз на Уче­ни­те в България - клон Варна; Дружество на специалистите по водно спасяване; Бъл­гар­ското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина; Варненско дружество по история на медицината; Българска асо­циа­ция по хипербарна оксигенация.

­
д-р ЛЮДМИЛ СТАНЕВ

Людмил Станев е български писател, пуб­ли­цист, сценарист, медик по образование, ро­ден в град Варна. Завършва медицина през 1985 г., работи като лекар.

Автор на книгите:

„Няма такава книга“,
„Неприятният татарин“,
„Ненакърнимо“,
„Малка нощна приказка“,
„По-малко“,
„Приятели мои“,
„Няма такава книга и други разкази“,
„Рязко“, както и на драматургични текстове.

Людмил Станев е съсценарист с Тодор Колев на поредицата
„Как ще ги стигнем американците“,
съсце­нарист с Теди Москов на представлението „Мармалад“ и ТВ поредицата „Улицата“,
сценарист на „Измислици-премислици“ и др.

От 13 години води авторско предаване за литература в Радио Варна – „Морска гара“, има публикувани над 500 текста в перио­дич­ния печат.

Носител на Награда „Варна“, Наградата на Съюза на лекарите писатели съвместно с Валери Петров, Националната литературна награда „Чудомир“, Националната лите­ра­тур­на награда „Христо Г. Данов“.Участва във филма „Концерт за кларинет и оркестър“, отличен със Специалната награда на кмета на Община Варна на 18-тия Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми.