МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 2022

„ХУМАНИЗЪМ И СОЛИДАРНОСТ ПРИ КРИЗИ“


8 - 11 септември, 2022

РАДИО ВАРНА
Ре-БОНКЪРС

ЛЕКТОРИ В ДИСКУСИОННИЯ ФОРУМ НА ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 2022
Проф. Асена Сербезова, дф

Проф. Асена Сербезова, д.ф. се дипломира от Фармацевтичен факултет, МУ-София през 1996 г. и защитава дисертация в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията през 2007 г. Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве (Факултет по обществено здраве, МУ-София) и магистър по здравна политика и фармакоикономика (Barcelona School of Management, Univeristat Pompeu Fabra, Барселона, Испания). Завършва магистратура по психология във Великотърновския университет преди две години.
Има три признати специалности: организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика, организация и икономика на фармацевтичното производство и клинична фармация.
Професор в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, Факултет по обществено здраве, МУ-София.
Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата към министъра на здравеопазването (2014–2018). Член на Управителния борд на Европейската агенция по лекарствата (2014-2018). Член на Комисията за оценка на здравните технологии (2016–2018). Председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз (02.2020 - 12.2021). Министър на здравеопазването (12.2021 - 08.2022). Има над 20 г. опит в лекарствения сектор, заемайки различни позиции в областта на разрешаването на лекарства за употреба, наблюдение на лекарствената безопасност, клинични изпитвания на лекарства и оценка на здравните технологии.
Одитор по европейски стандарти за добри практики във фармацевтичния сектор.

проф. Бенджамин Голдбърг

Доктор от Университета в Питсбърг, САЩ, Ph.D., История и Философия на Науката, 2012 Дисертация: Уилям Харви, в търсене на душа: Теология и Философска Анатомия;
Магистър от Университета в Питсбърг, САЩ. История и Философия на Науката, 2007. M.A., Философия, 2011;
Бакалавър от Карлтон Колидж, Нортфийлд, САЩ, Философия, Magna Cum Laude, 2004
Асоцииран професор в хуманитарния департамент на Univеrsity of South Florida, Тampa, USA

Валерия Велева, журналист

Завършва "Българска филология" и "Философия" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 1973г. до 1992г. работи в БНТ. Автор е на документални филми и исторически очерци, била е и отговорен редактор на Първа програма. През 1992г. е част от екипа на вестник "Дневен труд" и започва своята самостоятелна рубрика "По пантофи", в която обект на нейните интервюта стават най-известните български държавници, политици, общественици, творци, представители на науката и др. Заедно с това тя се утвърждава и като авторитетен политически репортер и анализатор на обществените събития у нас. В две поредни години е отличена с наградата "Репортер на годината"- през 1995 и 1996г. През 2002г.Валерия Велева е удостоена с най-престижната награда в областта на печатните медии у нас - "Черноризец Храбър" за цялостно творчество.През 2001 г. Велева става отговорен редактор на отдел "Общество и анализи" във в. "Труд". В момента публикува анализи и има авторска рубрика в "Стандарт". Води и авторско предаване "по пантофи" в Нова тв. През 2009г. е избрана и за заместник-председател на Комисията за етика в печатните медии към Националния съвет за журналистическа етика. Автор е на книгите "Мъже на власт", "Изповеди по пантофи" и "Пари, власт, коменизъм".
Репортер на годината за 1995 и 1996.

Проф. д-р Веселина Раева, преподавател по сценична реч

Професор д-р Веселина Раева е преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, където води обучението по специалността „Сценична реч и правоговор“ в класовете по актьорско майсторство на проф. Иван Добчев, проф. д-р Ивайло Христов и проф. Здравко Митков, както и по специалността „Речеви стандарти“ в класа по театрална режисура на проф. чл.-кор. Пламен Марков. Ръководител е и на магистърската специалност „Публична реч”.
Води програми по „Сценична реч“ и „Актьорско майсторство“ в Националната музикална академия „Панчо Владигеров” и „Глас и среда, правоговорни практики“ в Нов български университет.
Специализирала е гласово-говорна техника в Националната академия за драматично изкуство „Силвио д’Амико” в Рим. Присъдена ѝ е образователна и научна степен доктор за изследването „Правоговорът като педагогически проблем в условията на актьорското изкуство” (2005).
Научно звание доцент ѝ е присъдено за изследването „Прозодичното оформяне на речта като педагогически похват” (2013), а научно звание професор - за изследването „Културологични аспекти на сценичната реч. Емоционален слух” (2016).
Председател на Общото събрание на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”.

Иван Гарелов, журналист

Завършва Софийския университет със специалност журналистика.
През 1972 г. започва работа в Българската телевизия като репортер, след което в продължение на 21 години води политическо-информационното предаване „Панорама“. В БНТ създава и популярното за времето си вечерно публицистично предаване „Екип 4“. 2000-2001 г. работи в Нова телевизия като директор на “Информация и публицистика”. 2004-2006 е водещ на предаването „Вот на доверие“ в БТВ.
През 2011 г. Гарелов съосновава "Кръг 11“, който организира годишните награди за телевизионна журналистика „Свети Влас“.
През 2012 г. осъществява интернет проекта garelov.com, а между 2013 и 2014 заедно с Елена Йончева е водещ на "Оригиналът" по ТВ7.
През 2017 г. става медиен съветник в правителството на Огнян Герджиков.

Проф. д-р Иво Христов, социолог

Проф. Иво Христове роден в Киев. Завършва средно об­ра­зование в 31 СОУ, София. Магистър по право и доктор по социология на правото на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с дисер­тация на тема „Прав­на регулация и модерност – социо­ло­гическо изследване на два типологични случая: Западна Европа и България“ (2003). Доцент в катедра „Приложна и институционална социология“ във философско-историческия факултет на Плов­див­ския университет „Паисий Хилендарски“ (2009), професор от 2016 година. Преподава „Социо­ло­гия на правото“, „Теория на модер­низациите“, „Истори­ческа социо­логия на модерните инсти­ту­ции“ в Плов­див­ския уни­вер­ситет „Паисий Хилен­дарски“ и в Софий­ския университет „Св. Климент Охридски“.
Специализирал е в Международния институт по право във Вашингтон, САЩ (2000); Мос­ков­ската школа за политически изследвания – Съвет на Европа: Москва–Стокхолм-Страсбург (2002); Университет „Карло Бо“ в Урбино, Италия (2005); Нойвалдег институт във Виена (2007); Амери­кански институт за проучвания в Турция – Истанбул (2010); Център „Фернан Бродел“ – Университет на щата Ню Йорк, Бингхамтън, САЩ (2012); Институт по история на европейското право „Макс Планк“ във Франкфурт на Майн (2010 – 2012) и др. Бил е гост–професор в Самарския федерален университет - Факултет по со­цио­логия (2016-2017) с лекционни курсове по социо­логия на геополитиката и историческа социо­логия на модерността.
Автор е на четири монографии и множество статии.

Татяна Дончева, общественик

Татяна Дончева завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност „Право“.
От 1985 до 1992 г. работи като прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово, и в Софийска градска прокуратура. От 1992 г. е адвокат.
Била е народен представител в 38-ото, 39-ото и 40-ото Народно събрание на Република България. В този период е била член на следните постоянни комисии: Правна комисия, Комисия по национална сигурност, Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред – заместник-председател, Подкомисия за контрол на специалните служби – Председател. В 40-ото Народно събрание е била и член на временните комисии за изменение и допълнение на Конституцията, председател на работни групи за приемане на нов Наказателно процесуален кодекс, нов Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, нов Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“. Татяна Дончева е била заместник-председател на Парламентарната група на Демократичната левица в 38-ото НС и на Парламентарната група на Коалиция за България в 40-ото НС. Била е член на българската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО и член на Комисията по икономика и сигурност.
Животът й е белязан и от музикалното изкуство – повече от 10 години тя е била цигулар в световноизвестната българска детско-юношеска филхармония „Пионер”. През 2016 г. Татяна Дончева стартира отворения проект „Великите забравени”. Целта му е да отдаде необходимото уважение на велики българи, както и на онова, което наричаме национална памет.

Доц. д-р Харалан Александров, социален антрополог

Доц. д-р Харалан Александров е преподавател в Нов Български Университет, с научни интереси в областта на социалната антропология, социалната политика и организационните изследвания. Завършва славянска филология в Софийски университет, като дипломната му работа е върху междуетническите връзки в районите със смесено население в България. Има докторска степен по антропология към Института за фолклор при БАН. Специализира в университети в Канада, Словакия, Великобритания, Унгария и Русия. Той е член на Института за взаимоотношения между хората и на настоятелството на Институт "Отворено общество" - София.

Д-р Цветеслава Гълъбова, национален експерт по психиатрия

Д-р Цветеслава Гълъбова завършва Медицинския университет в София през 1992 г., УНСС през 2006 г. и СУ. От 1994 г. работи в Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски", от 11 години е неин директор. От декември 2014 г. е национален експерт по психиатрия на Българския лекарски съюз. Д-р Гълъбова е член на Медицинския съвет за борба с коронавируса.

BACK TO TOP