Вижте датите на акциите на кампанията "ДАРИ КРЪВ, ВЗЕМИ БИЛЕТ" и покани с теб приятели за подкрепа!

XVII
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

12 - 15 октомври 2017

ПРЕДСТАВЯ
ЕДНА РАЗЛИЧНА КАМПАНИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ


Дата и място на подвижния кръводарителен център:

30.IX, събота, 09:00-14:00ч.

Районен център по трансфузионна хематология, бул.”Цар Освободител”№100
телефон за контакт:052/681-809


9.X, понеделник, 09:00-14:00ч.
10.X, вторник, 09:00-14:00ч.

Медицински университет - Варна, ул. „Марин Дринов“ №55


ДАРИ КРЪВ, ВЗЕМИ БИЛЕТ

Областен съвет на БЧК – Варна, Български младежки Червен кръст – Варна, Медицински университет – Варна и Регионалният център по трансфузионна хематология стартират пилотна кампания „Дари кръв, вземи билет“.

Целта на кампанията е да мотивира младите хора да станат доброволни кръводарители, да повиши информираността им по темата и по този начин да се намали недостига на кръв на национално ниво. Дарителите получават безплатен билет за филмова прожекция по време на Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми, както и покана за „Вечер на кръводарителя“.

Стремежът на организаторите е тази кампания да прерасне в национална инициатива и стане част от практиката на културни институции, театри, организатори на концерти, киноразпространители и др.

„Дари кръв, вземи билет“ се реализира по програма "Варна - Европейска младежка столица" по ключово направление "Ино скок".

ОРГАНИЗАТОРИ
BACK TO TOP